pondelok 15. februára 2016

6. týždeň - téma "Slnko"

"Kresba na babkinej bielej sedačke a už ju predtým stihla 
vydrhnúť nejakým čistiacim práškom. 
Našťastie sa jej to úplne nepodarilo :-)"
Martina Bolebruchová


"Vysielač slnečnej energie"
Zdenka Cintulová


Vanda Drinková


Majka Hasalová


Jurda Kríž


Saša Krížová


"A přece svítí"
Zdeněk Kamrla


Jirka Kotiš


"Haló efekt"
Milan Maxa


Oľga Nyitrayová NOLI


Dáša Sládková


"Tentokrát to bylo těžké téma, slunce se pořád schovávalo. 
Až dnes cestou z Barrandova na Zbraslav mě oslnilo :-)"
František Špaček


Jiří Šuran


Miro Tomeček


Lenka Vízdalová

1 komentár: